Avís legal

En virtut de les obligacions establertes per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que aquest lloc web és propietat de CAFÈS LIDER S.L. amb domicili al Carrer Nou, 8, 43800 Valls, Tarragona, amb CIF B-43706118, inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona, al Llibre tom 0000, foli 000, full nº T-00000, Inscripció 1ª.
Les dades de contacte de CAFÈS LIDER S.L. són les següents: Telèfon: 977 600 623, e-mail: cafeslider@cafeslider.com.

Denominació Social :CAFÈS LIDER S.L.
Nom Comercial: CAFÈS LIDER
Domicili Social : C/Nou, 6 – 8 – 43800 VALLS (TARRAGONA)
CIF / NIF : B-43706118
Telèfon : 977 600 623
e-Mail : cafeslider@cafeslider.com
Web : www.cafeslider.com

POLÍTICA DE PRIVACITAT
CAFÈS LIDER S.L., com a responsable d’aquest Lloc Web i de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris.
Aquestes dades seran tractades en uns fitxers degudament inscrits a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, de conformitat amb el que s’estableix en la legislació vigent.

En el cas que les dades que ha de facilitar l’usuari siguin necessàries perquè l’equip de CAFÈS LIDER S.L., pugui i) respondre les consultes, proporcionar informacions requerides per l’usuari; ii) realitzar tota aquella prestació de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’usuari; iii) proporcionar accés a l’usuari a determinades funcionalitats del Lloc Web; o bé iv) realitzar totes aquelles activitats pròpies de CAFÈS LIDER S.L., aquí ressenyades, CAFÈS LIDER S.L. informarà d’aquesta obligatorietat a l’usuari, indicant-li quines dades cal complimentar necessàriament.

Mitjançant la indicació, facilitació o introducció d’aquestes dades i de conformitat amb el que estableix l’article 6 de la L.O.P.D. l’usuari atorga consentiment inequívoc a CAFÈS LIDER S.L. perquè procedeixi al tractament de les dades subministrades en benefici de les finalitats esmentades anteriorment.

L’entitat responsable de la base de dades, així com les persones que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a les quals els hagin estat comunicades -si s’escau i en virtut de la corresponent autorització conferida per l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional i a adoptar els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura que es pugui, accessos no autoritzats, modificacions il•lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat als fitxers de CAFÈS LIDER S.L., segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris d’aquest Lloc Web. Igualment, CAFÈS LIDER S.L. es compromet a tenir implementades les mesures de seguretat que corresponguin en virtut del que està establert en el Reglament de Mesures de (R.D. 1720/2007).

Els usuaris tenen reconeguda per la indicada Llei Orgànica de Protecció de Dades els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició i, si s’escau, el dret a revocar en qualsevol moment el consentiment a la recepció de comunicacions comercials, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a cafeslider@cafeslider.com. o una carta a C/Nou, 6 – 8 – 43800 VALLS (TARRAGONA).

OBJECTE
CAFÈS LIDER, responsable del lloc web www.cafeslider.com , posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002 , de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic ( LSSI – CE ) , així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús del lloc web .

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari , comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades , així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació .

CAFÈS LIDER es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web , sense que hi hagi obligació d’avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions , entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web CAFÈS LIDER S.L.

RESPONSABILITAT
CAFÈS LIDER s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web , sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

El lloc web CAFÈS LIDER S.L. pot utilitzar cookies ( petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina ) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc . Les galetes utilitzades al lloc web tenen , en tot cas , caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari . En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal .

CAFÈS LIDER S.L. no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats , a títol enunciatiu però no limitatiu , en fòrums , xat s , generadors de blocs , comentaris , xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador . No obstant això i en compliment del que disposa l’art . 11 i 16 de la LSSI – CE , CAFÈS LIDER S.L. es posa a disposició de tots els usuaris , autoritats i forces de seguretat , i col · laborant de manera activa en la retirada o, si s’escau bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional , o internacional , drets de tercers o la moral i l’ordre públic . En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació , es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web a través del correu electrònic cafeslider@cafeslider.com

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament . En principi , pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any , 24 hores al dia . No obstant, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació , o que esdevinguin causes de força major , catàstrofes naturals , vagues , o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web .

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
CAFÈS LIDER es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal , i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades , així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l’art . 9 de la Llei 15/1999 , de Protecció de Dades de Caràcter Personal ( LOPD ) i en el Reglament de Desenvolupament de la LOPD

La comunicació enviada quedarà incorporada als sistemes d’informació de CAFÈS LIDER S.L. Aquesta comunicació s’utilitzarà exclusivament per atendre la seva sol·licitud. Mitjançant la indicació de les seves dades i de conformitat amb el que s’estableix a l’article 6 de la L.O.P.D. vostè atorga consentiment inequívoc a CAFÈS LIDER S.L. perquè procedeixi, en compliment de les finalitats esmentades a l’apartat anterior, al tractament de les dades personals facilitades. De la mateixa forma, aquest consentiment s’estén a la cessió de les dades d’acord amb la legislació aplicable.
En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i, si s’escau, cancel·lació, comunicant-ho per escrit, tot indicant les seves dades personals a CAFÈS LIDER S.L., amb domicili al C/Nou, 6 – 8 – 43800 VALLS (TARRAGONA) o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a cafeslider@cafeslider.com.

Propietat Intel · lectual i industrial
El lloc web , incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació , edició , compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament , els dissenys , logotips , text i / o gràfics són propietat del prestador .

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel · lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web , pot fer-ho a través del següent correu electrònic : cafeslider@cafeslider.com

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola , a la qual se sotmeten expressament les parts , sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Tarragona .

0